Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska Breakare Podcast


Svenska Breakare är podcasten där vi lyftar fram de personer som på ett eller annat sätt har påverkat den svenska breaking/ breakdans scenen. Ni får träffa intressanta människor som berättar om hur de hittade in i dansen, vad som hände sen och hur deras liv ser ut idag. Men vi pratar också om hur framtiden ser ut för dansen. Podden produceras av Fredrik Öjbro och Björn Hagstedt med bidrag från Riksorganisationen för breaking Devote. Det grafiska arbetet är gjort av Antonio Magana. Avsnitten släpps varannan vecka. Jämna veckor på söndagar.

May 6, 2017

Abraham Fraiman aka AbeOne representerar Style Warriors Crew. Abbe har dansat sedan 1997. Han är ur göteborgaren som föddes i Stockholm. Han vann allt man kunde vinna tillsammans med sin radarpartner Django Taikumer i början av 2000-talet. Numera är han en eldsjäl som engagerar sig i Sverige scenen privat men även yrkesmässigt genom studieförbundet Bilda. Ett intressant avsnitt som låter oss veta mer om den för oss alla käre Abraham.