Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska Breakare Podcast

Svenska Breakare är podcasten där vi lyftar fram de personer som på ett eller annat sätt har påverkat den svenska breaking/ breakdans scenen. Ni får träffa intressanta människor som berättar om hur de hittade in i dansen, vad som hände sen och hur deras liv ser ut idag. Men vi pratar också om hur framtiden ser ut för dansen. Podden produceras av Fredrik Öjbro och Björn Hagstedt med bidrag från Riksorganisationen för breaking Devote. Det grafiska arbetet är gjort av Antonio Magana. Avsnitten släpps varannan vecka. Jämna veckor på söndagar.

Dec 21, 2018

Andreas aka Adde aka 2easy är breakaren som blev poppare. Via Uppsala hamnade han i Stockholm där han blev känd för den stora allmänheten via Moves per minute som via olika turner och föreställningar spred breakingens budskap i Sverige. Adde har arrangerat flertalet jam som har inspirerat flera generationer...