Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska Breakare Podcast


Svenska Breakare är podcasten där vi lyftar fram de personer som på ett eller annat sätt har påverkat den svenska breaking/ breakdans scenen. Ni får träffa intressanta människor som berättar om hur de hittade in i dansen, vad som hände sen och hur deras liv ser ut idag. Men vi pratar också om hur framtiden ser ut för dansen. Podden produceras av Fredrik Öjbro och Björn Hagstedt med bidrag från Riksorganisationen för breaking Devote. Det grafiska arbetet är gjort av Antonio Magana. Avsnitten släpps varannan vecka. Jämna veckor på söndagar.

Dec 20, 2020

I det här första av flera korta avsnitt kring att breaking har blivit en OS gren kommer ni få träffa Oskar Johansson Quartieri från Svenska Danssportsförbundet (DSF). Ni kommer få veta mer om DSF roll kopplat till att breaking blir en sport under OS.