Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska Breakare Podcast


Svenska Breakare är podcasten där vi lyftar fram de personer som på ett eller annat sätt har påverkat den svenska breaking/ breakdans scenen. Ni får träffa intressanta människor som berättar om hur de hittade in i dansen, vad som hände sen och hur deras liv ser ut idag. Men vi pratar också om hur framtiden ser ut för dansen. Podden produceras av Fredrik Öjbro och Björn Hagstedt med bidrag från Riksorganisationen för breaking Devote. Det grafiska arbetet är gjort av Antonio Magana. Avsnitten släpps varannan vecka. Jämna veckor på söndagar.

Nov 10, 2018

Ännu ett avsnitt inspelat under HipHop Weekend i Kalmar.

Denna gång med Bionic från Machine Gun Funk & Rock Force Crew.
Bionic som började men gick vidare till Popping och via den dansen är det som han blivit mest känd. Han pratar om sin väg in i Rock Force och hur det ser ut idag.


Med tanke på att vi i Quakes podd pratar om den legendariska battlen mellan Rock Force och the Family
frågar vi självklart lite om den.

Samtalet hålls på engelska/the talk is in english