Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska Breakare Podcast


Svenska Breakare är podcasten där vi lyftar fram de personer som på ett eller annat sätt har påverkat den svenska breaking/ breakdans scenen. Ni får träffa intressanta människor som berättar om hur de hittade in i dansen, vad som hände sen och hur deras liv ser ut idag. Men vi pratar också om hur framtiden ser ut för dansen. Podden produceras av Fredrik Öjbro och Björn Hagstedt med bidrag från Riksorganisationen för breaking Devote. Det grafiska arbetet är gjort av Antonio Magana. Avsnitten släpps varannan vecka. Jämna veckor på söndagar.

Nov 15, 2017

During this years Swedish Championship we gathered three of the judges and had a sit down. First we zoomed in a little bit by talking about the competition and then we talked about teaching.

The judges gave som advice about excercise you could do with your students and I added some cases that often happens. Everybody who has students should listen to this episode. 

The discussion was recorded at Mötesplats Kalifornia in Helsingborg in front of a live audience. The whole conversation is in english.