Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska Breakare Podcast


Svenska Breakare är podcasten där vi lyftar fram de personer som på ett eller annat sätt har påverkat den svenska breaking/ breakdans scenen. Ni får träffa intressanta människor som berättar om hur de hittade in i dansen, vad som hände sen och hur deras liv ser ut idag. Men vi pratar också om hur framtiden ser ut för dansen. Podden produceras av Fredrik Öjbro och Björn Hagstedt med bidrag från Riksorganisationen för breaking Devote. Det grafiska arbetet är gjort av Antonio Magana. Avsnitten släpps varannan vecka. Jämna veckor på söndagar.

Nov 9, 2017

Raymon Truijen aka Hurricane from the Netherlands was invited to Swedish Championship 2017 to judge. Before the event we took some time to get to know him.

We are talking about how he started. How he went from battleing to start focus on teaching kids. Why he talks about breaking as a sport to attract more kids. 

Interesting talk with a interesting dude.