Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska Breakare Podcast


Svenska Breakare är podcasten där vi lyftar fram de personer som på ett eller annat sätt har påverkat den svenska breaking/ breakdans scenen. Ni får träffa intressanta människor som berättar om hur de hittade in i dansen, vad som hände sen och hur deras liv ser ut idag. Men vi pratar också om hur framtiden ser ut för dansen. Podden produceras av Fredrik Öjbro och Björn Hagstedt med bidrag från Riksorganisationen för breaking Devote. Det grafiska arbetet är gjort av Antonio Magana. Avsnitten släpps varannan vecka. Jämna veckor på söndagar.

Jan 28, 2017

I detta avsnitt får ni höra Mauro aka Flacos berättelse från området Teleborg utanför Växjö till Stockholm där han numera bor och verkar. Det hittills längskring sin dans, livet, vilka som påverkat honom och vad som utvecklat honom som person och dansare.